هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
جلسه مدیرکل هواشناسی با استاندار خراسان شمالی
جلسه مدیرکل هواشناسی با استاندار خراسان شمالی
 

بیجندی، مدیرکل هواشناسی استان در جلسه ای در دفتر استاندار حاضر شد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی، ظهر امروز جلسه ای با حضور حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی، برگزار شد. در این جلسه علاوه بر مدیر کل هواشناسی استان، مدیرکل بحران، مدیرکل حوزه استاندار و مدیرعامل شرکت گاز استان نیز حاضر بودند.

 
تاریخ:
1401/11/01
تعداد بازدید:
127
منبع: