هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
جلسه مدیرکل هواشناسی با مدیرکل صدا و سیمای استان خراسان شمالی
جلسه مدیرکل هواشناسی با مدیرکل صدا و سیمای استان خراسان شمالی
 
 
 خبر در حال تکمیل می باشد
تاریخ:
1401/10/14
تعداد بازدید:
114
منبع: