هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
دیدار مدیرکل هواشناسی با مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
دیدار مدیرکل هواشناسی با مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
 
 خبر در حال تکمیل است
تاریخ:
1401/10/14
تعداد بازدید:
207
منبع: