هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد
پیام مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد
 
تاریخ:
1400/03/11
تعداد بازدید:
194
منبع: