هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مسئول روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی در شورای هماهنگی روابط عمومی ها به صورت ویدیو کنفرانس با حضور مقام عالی وزارت، معاونین و مسئولین روابط عمومی ادارات تابعه در اداره کل راه و شهرسازی استان همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و هفته روابط عمومی
حضور مسئول روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی در شورای هماهنگی روابط عمومی ها به صورت ویدیو کنفرانس با حضور مقام عالی وزارت، معاونین و مسئولین روابط عمومی ادارات تابعه در اداره کل راه و شهرسازی استان همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و هفته روابط عمومی
 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/03/02
تعداد بازدید:
257
منبع: