هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تبریک مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت 27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
پیام تبریک مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت 27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
 
تاریخ:
1400/02/27
تعداد بازدید:
164
منبع: