هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری هشتمین جلسه شواری اداری در شهرستان شیروان
برگزاری هشتمین جلسه شواری اداری در شهرستان شیروان
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی هشتمین جلسه شورای اداری در سال 99 در شهرستان شیروان برگزار گردید.در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه شورای اداری قبل اعضا جلسه در خصوص اقدامات انجام گرفته گزارشی از عملکرد واحد خود ارائه نمودند.
مجید بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن تبریک سال جدید بر تلاش مضاعف همکاران در سال جدید تاکید نمود .
مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان و پیگیری به جهت امور مربوط به تغییرات ساختمان ادارات شهرستان های شیروان و مانه و سملقان با محوریت مسولین شهرستانی ،مناسب سازی و تهیه تجهیزات اداری برای اداره هواشناسی شهرستان شیروان، پیگیری امور مربوط به وضعیت اداره فاروج و توافق با فرماندار فاروج جهت اجرای مصوبه استاندار ،و ...از جمله مصوبات این جلسه بود.
شایان ذکر است که در پایان سرپرست اداره شهرستان شیروان و سرپرست اداره شهرستان فاروج مشکلات موجود در ادارات خود را بیان نمودند و روسای ستادی نیز با ارائه راهکار نسبت به حل مشکلات اقدام نمودند.
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/12/28
تعداد بازدید:
536
منبع: