هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تبریک دکتر شجاعی استاندار محترم خراسان شمالی به مناسبت روز جهانی هواشناسی
پیام تبریک دکتر شجاعی استاندار محترم خراسان شمالی به مناسبت روز جهانی هواشناسی
 
تاریخ:
1399/12/29
تعداد بازدید:
597
منبع: