هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برپایی سفره هفت سین 1400 در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
برپایی سفره هفت سین 1400 در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
 
 
 
تاریخ:
1399/12/29
تعداد بازدید:
1035
منبع: