هواشناسی خراسان شمالی
گزارش تلفیقی NDC سازمان ملل نشان دهنده ناکافی بودن برنامه های عملیاتی کشورهای عضو است
گزارش تلفیقی NDC سازمان ملل نشان دهنده ناکافی بودن برنامه های عملیاتی کشورهای عضو است
مرکز تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ارزیابی اولیه ای از مشارکت تعیین شده کشورها (گزارش تلفیقی NDC) منتشر کرده است که نشاندهنده این است که کشورها باید تلاش خود را دوبرابر کرده و برنامه های عملیاتی بلندپروازانه ای را در سال 2021 به اجرا درآورند تا به هدف توافق پاریس که محدود کردن افزایش دمای کره زمین تا 2 درجه سلسیوس تا آخر قرن حاضر برسند.
این گزارش به درخواست اعضای توافق پاریس به منظور ارزیابی پیشرفت برنامه های اقلیمی ملی کشورها که به آنها NDC اطلاق می شود ارائه شده است. این گزارش بعد از COP26 در نوامبر سال 2020 در گلاسکو ارائه شده است. گزارش های ارسالی نشان داده است که 75 عضو برنامه های NDC جدید یا به روز شده ای را ارائه کرده اند که باعث کاهش گازهای گلخانه ای جهانی به مقدار 30 درصد شده است.
سال 2021 می تواند یک سال پیشرو یا یک سال ساکن برای مقابله با شرایط اضطراری آب و هوایی جهانی باشد. دستاوردهای علمی، برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به 1.5 درجه سلسیوس مشخص است، و ما باید انتشار جهانی را تا سال 2030 از سطح سال 2010 تا 45 درصد کاهش دهیم. گزارش موقت امروز از UNFCCC یک هشدار قرمز برای سیاره ما است. این نشان می دهد که دولت ها هیچ انگیزه ای نزدیک به سطح مورد نیاز برای محدود کردن تغییرات آب و هوایی به 1.5 درجه و پاسخگویی به اهداف توافق پاریس ندارند. به گفته دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترز منابع بزرگ آلودگی باید در نقش تعیین شده خود به عنوان کمک های ملی تعیین شده در کاهش انتشار آلاینده ها در کنفرانس آب و هوایی نوامبر سازمان ملل متحد در گلاسکو بسیار بیشتر برای رسیدن به اهداف تا سال 2030 تلاش کنند.
هم اکنون وقت اقدام است. ائتلاف جهانی متعهد به انتشار خالص آلاینده صفر تا سال 2050 در سراسر دولت ها، کسب و کارها، سرمایه گذاران، شهرها، مناطق و جامعه مدنی در حال رشد است. برنامه های بازیابی ویروس کرونا، فرصت را برای برگشتن به جامعه هایی سبزتر و تمیز تر فراهم می کند. تصمیم گیرندگان باید توافقات را عملی کنند. تعهدات درازمدت باید با اقدامات فوری برای راه اندازی دهه تحول که مردم و سیاره زمین به شدت به آن نیاز دارند، همراستا شود.
این گزارش نشان می دهد که در حالی که اکثریت ملت ها سطح انگیزه خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش داده اند، تاثیر ترکیبی آن ها، آن ها را در مسیری قرار می دهد که تا سال 2030 نسبت به سطوح سال 2010 به کاهش کمتر از 1 درصدی دست خواهند یافت. در مقابل، پنل بین دولتی تغییرات آب و هوایی، نشان داده است که محدوده کاهش انتشار آلاینده ها برای رسیدن به هدف محدود کردن افزایش دمای 1.5 درجه سلسیوس باید حدود 45 درصد بیشتر از مقادیر فعلی باشد. پاتریسیا اسپینوزا دبیر اجرایی تغییرات اقلیم سازمان ملل گفت: "این گزارش نشان می دهد که سطوح فعلی اقدام بسیار دور از مسیری است که ما را به سوی اهداف توافق پاریس هدایت کند". "در حالی که ما به این امر واقف هستیم که تغییر سیاسی در حرکت به سمت اقدام آب و هوایی قوی تر در سراسر جهان، تصمیم گیری برای سرعت بخشیدن و گسترش اقدام آب و هوایی در همه جا باید در حال حاضر گرفته شود. این موضوع نشان می دهد که چرا COP 26 باید لحظه ای و پویا باشد وقتی ما قصد داریم به سمت دنیایی سبز، تمیز، سالم و مرفه حرکت کنیم.»
اسپینوزا به این موضوع نیز اشاره کرد که گزارش تلفیقی یک "بیان لحظه ای ، نه یک تصویر کامل" از مشارکت کشورهاست زیرا COVID-19 چالش های قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در تکمیل اقدامات ارسالی خود را در سال 2020 به وجود آورد. او بیان کرد که گزارش دوم قبل از COP26 منتشر خواهد شد و از همه کشورها به خصوص کشورهایی که بیشترین نقش در ایجاد آلودگی را دارند و هنوز اقدامات لازمه را انجام نداده اند خواست تا گزارش های خود را در اسرع وقت ارسال کنند، تا اطلاعات آنها در گزارش به روز شده گنجانده شود.
تاریخ:
1399/12/13
تعداد بازدید:
1021
منبع: