هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری پنجمین جلسه شورای اداری
برگزاری پنجمین جلسه شورای اداری
 برگزاری دومین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در سال 99
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی پنجمین جلسه شورای اداری در سال 99 برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی مصوبات چهارمین جلسه شورای اداری سال 99 اعضا جلسه در خصوص اقدامات انجام گرفته گزارشی از عملکرد واحد خود ارائه نمودند.
مجید بیجندی، مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ، ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) در خصوص رشد اعتبارات تملک و جاری اداره کل هواشناسی نسبت به سال های گذشته ابراز خرسندی نمود.
در ادامه گزارشی از ارزیابی عملکرد دستگاه در خصوص شاخص های عمومی و اختصاصی سال 98 و همچنین عملکرد ارزیابان این شاخص ها ارائه شد.
تشکیل جلسه با ارزیابان عملکرد دستگاه در سال 98 جهت آسیب شناسی و نیز بررسی شاخص های سال 99، راه اندازی خبرنامه داخلی اداره کل، تدوین برنامه های عملیاتی سال آینده ، فراهم نمودن بستر عملیاتی داشبورد سامانه هشدار سیل در مدیریت بحران استانداری و ...از جمله مصوبات این جلسه بود.
 
 
تاریخ:
1399/10/25
تعداد بازدید:
1598
منبع: