هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی
 
تاریخ:
1399/10/14
تعداد بازدید:
1531
منبع: