هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بارش اولین برف پاییزی در بجنورد
بارش اولین برف پاییزی در بجنورد
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی در سومین ماه فصل پاییز،  بارش نخستین برف پاییزی در بجنورد، باعث کاهش دمای هوا و سفید پوش شدن شهر شد.
 
 
 
 
تاریخ:
1399/09/20
تعداد بازدید:
1517
منبع: