هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تبریک مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت هفته پژوهش و فناروی
پیام تبریک مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت هفته پژوهش و فناروی
 
تاریخ:
1399/09/23
تعداد بازدید:
1737
منبع: