هواشناسی خراسان شمالی
چگونه حیاط منزل خود را برای زمستان آماده کنیم
با نزدیک شدن ماه های زمستان ، نه تنها باید خانه و وسیله نقلیه خود را برای هوای سردتر آماده کنید بلکه حیاط منزل شما نیز نیاز به توجه دارد.
با نزدیک شدن ماه های زمستان ، نه تنها باید خانه و وسیله نقلیه خود را برای هوای سردتر آماده کنید بلکه حیاط منزل شما نیز نیاز به توجه دارد.
هرس مناسب و حفاظت از درختچه ها و درختان به آنها کمک می کند تا در ماه های زمستان زنده بمانند و همچنین منجر به رشد سالم در بهار می شود.
بوته ها و هرس را بر این اساس شناسایی کنید:
بوته هایی که در بهار شکوفا می شوند باید بلافاصله پس از گلدهی هرس شوند. درختچه هایی که در تابستان شکوفا می شوند باید در ماه های زمستان هرس شوند. درختچه ها را نباید در اواخر فصل رشد هرس کرد زیرا باعث رشد جدیدی می شود که در اثر سرمای زمستان آسیب می بیند.
شاخه های ضعیف ، مرده و آسیب دیده را ببرید.
برای بریدن شاخه های ضعیف ، مرده و آسیب دیده از قیچی استفاده کنید. همیشه شاخه ای را که از ساقه یا ساقه زنده رشد می کند، ببرید. ساقه را به صورت زاویه دار برش داده و تکه ای از پوست شاخه را به شکل یقه باقی بگذارید.
شاخه های قدیمی را خلوت کنید
برای خلوت کردن شاخه های قدیمی ، ضعیف و شلوغ از قیچی استفاده کنید. شاخه های بیش از حد کوچک را از بین ببرید تا گیاه بدون تحریک رشد جدید، باز شود.
شاخه های کم تراکم را برش دهید.
در پایین بوته ، شاخه های پر ازدحام که خیلی کوچک هستند را برش دهید. مطمئن شوید که شاخه های سالم را که به عنوان ساختار اصلی بوته هستند، بریده نشوند.
بوته های گل رز را با دقت هرس کنید.
برای بوته های گل رز ، ابتدا چوب های مرده را برش دهید. سپس ، شاخه های نازکی را که با شاخه های سالم رقابت می کنند حذف کنید. از شاخه های سالم چهار یا شش شاخه را انتخاب کرده و تقریباً یک سوم تا نیمی از قد کل آنها را کوتاه کنید. برای محافظت بیشتر از بوته گل رز ، زباله ها را از زیر بوته پاک کنید و در اطراف پایه ، مالچ یا یونجه را با ارتفاع حداقل یک پا پخش کنید. هرگز قبل از ماه نوامبر از مالچ یا یونجه استفاده نکنید، زیرا بوته های گل رز باید برای ایجاد مقاومت و سخت شدگی، در معرض هوای سرد قرار گیرند.
با این نکات ، حیاط شما آماده است تا زمستان را تحمل کند و شما را برای موفقیت در بهار آماده کند.
تاریخ:
1399/09/16
تعداد بازدید:
1893
منبع:
https://www.accuweather.com/en/weather-news