هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
آغاز پنجاه و پنجمین نشست شورای مدیران سازمان هواشناسی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار خراسان شمالی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس سازمان هواشناسی کشور و جمعی از مقامات کشوری و به صورت ویدئو کنفرانس
آغاز پنجاه و پنجمین نشست شورای مدیران سازمان هواشناسی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار خراسان شمالی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس سازمان هواشناسی کشور و جمعی از مقامات کشوری و به صورت ویدئو کنفرانس
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/08/12
تعداد بازدید:
734
منبع: