هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی از نمایشگاه فرهنگی و رزمی دفاع مقدس
بازدید مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی از نمایشگاه فرهنگی و رزمی دفاع مقدس
 به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی مدیر کل و کارکنان هواشناسی استان از نمایشگاه  فرهنگی و رزمی دفاع مقدس

استان بازدید نمودند.

گفتنی است  این نمایشگاه شامل دستاوردهای رزمی و فرهنگی نیروهای مسلح خراسان شمالی، بسیج شهرستان بجنورد و ادارات شهرستانی که در دفاع مقدس حضور داشتند، است و در قالب بیش از 50 غرفه دایر شده، و تا پایان هفته گرامیداشت دفاع مقدس برای بازدید عموم دایر است.

 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/07/05
تعداد بازدید:
1628
منبع: