هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل اموراقتصادی و دارایی خراسان شمالی از اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
بازدید مدیر کل اموراقتصادی و دارایی خراسان شمالی از اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان شمالی، درخشانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در بازدید از اداره کل هواشناسی با اشاره به تنگناهای مالی در استان نسبت به جبران کمبود اعتبارات جاری هواشناسی در حد امکان و توان قول مساعد داد.
بیجندی، مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی هم ضمن تشریح و بیان کمبودهای این اداره کل به کلنگ زنی توسعه فضای اداری این اداره کل اشاره نمود و خواستار حمایت های بیش از پیش گردید.
وی همچنین با ارئه گزارش کلی از وضعیت هواشناسی استان به فعالیت های مختلف هواشناسی کاربردی اشاره و با توجه به ارزش افزوده خدمات هواشناسی خواستار حمایت های همه جانبه به دستگاههای تصمیم گیر و تصمیم ساز استان شد.
وی ضمن تشکر از حمایت های استاندار محترم و سایر مسئولین استانی گزارش شروع پروژه توسعه فضای اداری هواشناسی استان و سایر پروژه های در دست اقدام از جمله پروژه هشدار سیل را ارائه داد.

 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/07/05
تعداد بازدید:
1912
منبع: