هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری سمینار علمی با موضوع هواشناسی کوهستان در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس
برگزاری سمینار علمی با موضوع هواشناسی کوهستان در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس
 
 
تاریخ:
1399/06/22
تعداد بازدید:
528
منبع: