هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه مدیران حوزه وزارت راه و شهرسازی درآستانه دیدار استاندار با وزیر راه شهرسازی
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه مدیران حوزه وزارت راه و شهرسازی درآستانه دیدار استاندار با وزیر راه شهرسازی
 
تاریخ:
1399/06/13
تعداد بازدید:
530
منبع: