هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدارمجید بیجندی مدیر کل هواشناسی استان خراسان شمالی با کارکنان به مناسبت فرارسیدن روز کارمند
دیدار مجید بیجندی مدیر کل هواشناسی استان خراسان شمالی با کارکنان به مناسبت فرارسیدن روز کارمند
 
تاریخ:
1399/06/05
تعداد بازدید:
603
منبع: