هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدار مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی استان خراسان شمالی با کارکنان به مناسبت فرارسیدن روز کارمند
دیدار مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی استان خراسان شمالی با کارکنان به مناسبت فرارسیدن روز کارمند
 
تاریخ:
1399/06/05
تعداد بازدید:
276
منبع: