هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تبریک مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت هفته دولت وروز کارمند
پیام تبریک مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت هفته دولت وروز کارمند
 
تاریخ:
1399/06/02
تعداد بازدید:
434
منبع: