هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور
فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور
درچارچوب دستورالعمل امریه وزارت راه و شهرسازی و سهمیه محدود اختصاص یافته، سازمان هواشناسی کشور از مشمولین خدمت وظیفه لیسانس و بالاتر در رشته های تحصیلی هواشناسی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی نقشه برداری گرایش های سنجش از دور/ سیستم اطلاعات مکانی، مهندسی محیط زیست گرایش های آلودگی هوا / منابع آب، علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی، مهندسی عمران گرایش های مهندسی سنجش از دور/ مهندسی GIS دعوت به همکاری می نماید.
داوطلبین می توانند طی یک هفته به سایت وزارت راه و شهرسازی به نشانی www.mrud.ir بخش" جذب کارکنان وظیفه” مراجعه وضمن بارگذاری مدارک مربوطه، ثبت نام نمایند.
تاریخ:
1399/05/25
تعداد بازدید:
225
منبع: