هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدار مدیر کل و مجموعه هواشناسی خراسان شمالی با مسئولین و خبرنگاران روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
دیدار مدیر کل و مجموعه هواشناسی خراسان شمالی با مسئولین و خبرنگاران روزنامه خراسان به مناسبت روز خبرنگار
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی مدیر کل و مجموعه هواشناسی خراسان شمالی ، به مناسبت روز خبرنگار باحضور در تحریریه روزنامه خراسان، ضمن دیدار با مدیر مسئول وسردبیر روزنامه به خبرنگاران خداقوت گفتند.
مجید بیجندی در این نشست با اشاره به ظرفیت ھای روزنامه خراسان در حوزه ھای اطلاع رسانی گفت: هواشناسی به بال رسانه نیاز دارد و قلم زدن خراسان به صورت صادقانه و دور از نظرات جناحی از دلایل ماندگاری آن و اعتماد مخاطب به این رسانه است
وی شاخصه روزنامه خراسان را دوری از دعواهای جناحی و درپیش گرفتن میانه روی و اعتدال برشمرد.
مدیر کل هواشناسی استان در بخش دیگری از صحبت ھای خود به اهمیت هواشناسی در جهان امروز اشاره و گفت:اگرچه هواشناسی با بدنه جامعه سر و کار دارد، اما از ابتدایی ترین امکانات برخوردار و همچنان مهجور مانده است و رسانه های و خبرنگاران می توانند نقش بسزایی را در زمینه شناخت خدمات هواشناسی در جامعه ایفا کنند.
وی در ادامه با تغییر رویکرد هواشناسی در سال های اخیر و تولید محصول برای کاربر نهایی از ایجاد ارزش افزوده حدود 150 میلیارد تومانی هواشناسی برای کشاورزان استان طی سال زراعی امسال خبر داد.
 
 
 
 
تاریخ:
1399/05/22
تعداد بازدید:
194
منبع: