هواشناسی خراسان شمالی
نگرانی سازمان جهانی هواشناسی از تأثیر کووید 19بر سیستم دیدبانی
نگرانی سازمان جهانی هواشناسی از تأثیر کووید 19بر سیستم دیدبانی
سازمان جهانی هواشناسی (WMO) از تأثیر بیماری همه گیر کووید 19 بر کمیت و کیفیت مشاهدات و پیش بینی های هواشناسی و همچنین نظارت بر جو و اقلیم نگران است.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، سیستم جهانی دیدبانی سازمان جهانی هواشناسی بعنوان محور اصلی، کلیه خدمات و سرویس‌های آب و هوایی ارائه شده توسط 193 کشور عضو را در اختیار شهروندان قرار می دهد.
پتری تالاس، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی گفت: سرویس‌های ملی هواشناسی - آبشناسی به رغم چالش‌های شدید ناشی از همه گیری کورونا ویروس ، عملکردهای اساسی خود را انجام می دهند.
وی افزود: ما از فداکاری آنها برای حفظ جان و مال شهروندان استقبال می کنیم اما از افزایش محدودیت در ظرفیت و منابع آگاه هستیم.
دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی با اشاره به تداوم تأثیرات تغییر آب و هوا و فاجعه فزاینده ناشی از آن، تصریح نمود: بیماری همه گیر کووید 19 یک چالش مضاعف محسوب شده و ممکن است خطرات بیشتری را در سطح کشورها تشدید کند. بنابراین ضروری است دولت‌ها به رغم بحران کووید 19به هشدارهای اولیه ملی و رعایت وضعیت هواشناسی نیز توجه داشته باشند.
به گفته این مسئول، بخش های زیادی از سیستم دیدبانی، به عنوان مثال، مولفه‌های ماهواره ای آن و بسیاری از شبکه‌های دیدبانی زمینی، خودکار هستند. از این رو انتظار می‌رود، عملکرد خود را تا چندین هفته بدون مشکل ادامه دهند. اما اگر این بیماری ادامه یابد، تعمیر، نگهداری و ارائه خدمات و تولید مجدد و انتقال آن‌ها با نگرانی همراه خواهد بود.
تالاس یادآور شد: در این میان برخی از بخش های سیستم دیدبانی به دلیل کاهش قابل توجه ترافیک هوایی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند از جمله اندازه گیری هوایی از دمای محیط و سرعت و جهت باد که منابع بسیار مهمی برای پیش بینی آب و هوا و پایش اقلیم محسوب می‌شوند.
تاریخ:
1399/04/24
تعداد بازدید:
773
منبع: