هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تبریک مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت آغاز دهه کرامت
پیام تبریک مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت آغاز دهه کرامت
تاریخ:
1399/04/04
تعداد بازدید:
291
منبع: