هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
اولین جلسه کارگروه حجاب و عفاف هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه حجاب و عفاف هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی اولین جلسه حجاب و عفاف هواشناسی خراسان شمالی در سال 99 برگزار گردید.
در ابتدا هر یک از اعضاء در خصوص مصوبات مربوط به خود و اقدامات صورت گرفته در این زمینه توضیح دادند.
معرفی و دعوت از بازرس جدید ، پیگیری برنامه ها و دستورالعمل های حوزه بانوان مرتبط با حوزه عفاف و حجاب ، ارائه و تعریف الگوی مناسب پوشش اسلامی- اداری در حوزه عفاف و حجاب ، آسیب شناسی و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در محیط اداری ، نصب بنر و اطلاع رسانی با محوریت عفاف و حجاب ، نظر سنجی از کلیه همکاران در خصوص عفاف و حجاب و سلامت اداری از جمله موارد مطرح شده این جلسه می باشد.
 
 
تاریخ:
1399/04/02
تعداد بازدید:
298
منبع: