هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
اولین جلسه کارگروه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی اولین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی هواشناسی خراسان شمالی در سال 99 برگزار گردید.
در ابتدا هر یک از اعضاء در خصوص مصوبات مربوط به خود و اقدامات صورت گرفته در این زمینه توضیح دادند.
راه اندازی file sharing ،راه اندازی سیستم یکپارچه اداری مالی، راه اندازی ویدیو کنفرانس درستاد و کلیه شهرستان ها ،راه اندازی سیستم پیام صوتی،راه اندازی سامانه فیش حقوقی تحت وب، ، ارائه تاییدیه های حفاظتی نرم افزارها،از جمله موارد مطرح شده این جلسه می باشد.
ارتقاء سرورها و پشتیبان گیری از آنها ،جمع آوری مشکلات حضور و غیاب، درج لینک نرم افزارهای مورد نیاز ایستگاهها در پرتال و ...از جمله مصوبات این جلسه بود.
 
تاریخ:
1399/04/02
تعداد بازدید:
278
منبع: