هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
اولین جلسه کارگروه سلامت اداری هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه سلامت اداری هواشناسی خراسان شمالی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی اولین جلسه کارگروه سلامت اداری در سال 99 برگزار گردید.
در ابتدا هر یک از اعضاء در خصوص مصوبات مربوط به خود و اقدامات صورت گرفته در این زمینه توضیح دادند.
شناسایی و بررسی گلوگاه های فساد در نظام اداری و پایش و گزارش آنها، معرفی و دعوت از بازرس جدید ، برنامه ریزی جهت بازدیدهای دوره از ایستگاه های سطح استان توسط بازرس اداره کل بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ، درج لینک سامانه سامد در پرتال ، تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی سنجش سلامت اداری از جمله مصوبات این جلسه بود.
 
تاریخ:
1399/04/02
تعداد بازدید:
341
منبع: