هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از ایستگاه هواشناسی شهرستان جاجرم
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از ایستگاه هواشناسی شهرستان جاجرم
 
 
 
تاریخ:
1399/02/30
تعداد بازدید:
326
منبع: