هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از اداره هواشناسی شهرستان راز و جرگلان
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از اداره هواشناسی شهرستان راز و جرگلان
 
تاریخ:
1399/02/28
تعداد بازدید:
251
منبع: