هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت یوم الله 22 بهمن
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت یوم الله 22 بهمن
تاریخ:
1398/11/21
تعداد بازدید:
166
منبع: