هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری سمینار علمی با موضوع سواد رسانه ای
برگزاری سمینار علمی با موضوع سواد رسانه ای
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی سمینار علمی با سواد رسانه ای در سالن جلسات این اداره کل برگزار گر د ید.
این سمینار توسط شهربانو شرافتمند از کارشناسان این اداره کل با عناوین اهمیت رسانه،ساختار تعاملی سواد رسانه ای،سطوح سواد رسانه ای،راهکارهای مواجه فعال و خلاق در دنیای ارتباطات،جهت ارتقای رسانه های دیجیتال و اثربخشی سواد رسانه ای کشور،اصول سواد رسانه‌ای،مراحل کسب سواد رسانه‌ای،نقش سواد رسانه ای در آگاهی افراد،سواد رسانه‌ای در جامعه،سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی ، سواد رسانه ای و کودکان ارائه شد.
.گفتنی است :این سمینارها هر دوهفته یکی بار و با هدف افزایش آگاهی علمی و تخصصی کارکنان در اداره کل برگزار می شود و با استقبال بسیار خوبی از سوی همکاران اداره کل هواشناسی خراسان شمالی روبرو شده است.
 
تاریخ:
1398/10/24
تعداد بازدید:
150
منبع: