هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی
برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، سومین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی این اداره کل برگزار گردید. در ابتدا هر یک از اعضاء در خصوص مصوبات مربوط به خود و اقدامات صورت گرفته در این زمینه توضیح دادند.
فعال شدن پیام صوتی،تهیه پشتیبان از سیستم های کامپیوتری و سرورها،آماده سازی سرور اختصاصی آمار،نصب سامانه های ضبط صدا در فرودگاه جهت ضبط مکالمات از سمت برج و فرودگاه از جمله موارد مطرح شده این جلسه می باشد.
درج فرم نظر سنجی فعالبت سازمانی در پرتال،ارائه تاییدیه های حفاظتی نرم افزارها،تهیه پشتیبان از سیستم اتوماسیون اداری و... از جمله مصوبات این جلسه بود.
 
تاریخ:
1398/10/22
تعداد بازدید:
168
منبع: