هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه کارگروه فنی و شبکه ایستگاههای کشور
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه کارگروه فنی و شبکه ایستگاههای کشور
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در کارگروه فنی و شبکه ایستگاههای کشور که در استان همدان برگزار گردید شرکت نمود.
این نشست با حضور معاون فنی و شبکه ایستگاهها سازمان هواشناسی کشور ، مدیران ستادی و مدیران کل هواشناسی 14 استان ( اعضاء کارگروه ) کارگروه فنی و شبکه ایستگاهها ، در اداره کل هواشناسی همدان برگزار شد.
مهندس بیجندی در این خصوص گفت: در این نشست مصوبات پنجاه و چهارمین نشست شورای مدیران ، سند کنترل کیفی و شاخصهای ارزیابی و خودکارسازی گزارش اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: دستور کار این کارگروه ،خرید و نصب تجهیزات هواشناسی ، بررسی چالشها و مشکلات شبکه ایستگاههای هواشناسی کشور در زمینه نیروی انسانی ، تجهیزات و نرم افزارهای مرتبط و بازیافت داده از گراف های بود.

 
 
تاریخ:
1398/09/06
تعداد بازدید:
126
منبع: