هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری نهمین جلسه شورای اداری در سال 98
برگزاری نهمین جلسه شورای اداری در سال 98
 به گزارش روابط عمومی هواشناسی خر اسان شمالی نهمین جلسه شورای اداری در سال 98 برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی مصوبات هشتمین جلسه شورای اداری اعضا جلسه در خصوص اقدامات انجام گرفته گزارشی از عملکرد واحد خود ارائه نمودند.
مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی نیز بازدید استاندار محترم را مغتنمم شمرده و بر پیگیری جدی و مداوم کلیه حوزه های در به ثمر رسیدن مصوبات این بازدید تاکید نمودند.
تکمیل سامانه آمار و دیتابیس ، تکمیل سامانه جامع کارکنان ، برگزاری جلسات شورای پژوهشی ماهیانه به طور مداوم و راه اندازی مرکز مانیوررینگ و پایش استان و ...از جمله مصوبات این جلسه بود.
 
 
 
تاریخ:
1398/08/14
تعداد بازدید:
159
منبع: