هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
کسب رتبه نخست سامانه توسعه هواشناسی کاربردی هواشناسی خراسان شمالی (تهک) در کشور با تحقق برنامه عملیاتی 98 درصد برای سومین بار
کسب رتبه نخست سامانه توسعه هواشناسی کاربردی هواشناسی خراسان شمالی (تهک) در کشور با تحقق برنامه عملیاتی 98 درصد برای سومین بار
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی ، مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن تقدیر از تلاش همکاران فعال در سامانه تهک(توسعه هواشناسی کاربردی) از کسب رتبه نخست سامانه توسعه هواشناسی کاربردی هواشناسی خراسان شمالی (تهک) در کشور با تحقق برنامه عملیاتی 98 درصد طی ارزیابی تابستان 98 برای بار سوم خبر داد.
مهندس بیجندی افزود:سامانه تهک از مهرماه سال گذشته فعالیت های جدی خود را در کلیه شهرستان های استان آغاز نموده و خوشبختانه در این مدت پیشرفت های چشمگیری را شاهد بوده ایم و برای بار سوم به کسب رتبه برتر نائل آمده ایم.
 
تاریخ:
1398/08/04
تعداد بازدید:
167
منبع: