هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی از هواشناسی استان
بازدید معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی از هواشناسی استان
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان شمالی ، دکتر عربی معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن بازدید از اداره کل هواشناسی استان و از تجهیزات تخصصی ایستگاه هواشناسی فرودگاهی
به اهمیت و نقش هواشناسی در حوزه های مختلف اشاره نمود و از مجموعه اقدامات و تلاشهایی که هواشناسی استان در رخداد سیل امسال انجام داده است قدردانی نمود و گفت : قطعا با توجه به اهمیت موضوع رفع مشکلات اعتباری هواشناسی بایست در اولویت قرار گیرد
مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی هم در این بازدید نسبت به ارائه گزارش و مشکلات و چالش های این اداره کل اقدام نمود .
وی افزود:هواشناسی چالش های و نداشته های بسیار زیادی دارد که رفع این مسائل و مشکلات نیازمند همراهی دستگاه های استانی می باشد.
مهندس بیجندی کمبود اعتبار جهت تکمیل پروژه توسعه فضای اداری ، و توسعه و تحهیز ادوات و ایستگا ههای هواشناسی را یکی از دغدغه های مهم دانست و نیاز به تخصیص اعتبار جهت رفع مشکلات را خواستار شد.
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/07/11
تعداد بازدید:
44
منبع: