هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مهندس بیجندی درجلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
حضور مهندس بیجندی درجلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
 
 
تاریخ:
1398/06/16
تعداد بازدید:
31
منبع: