هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تبریک مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر
پیام تبریک مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر
 
تاریخ:
1398/05/20
تعداد بازدید:
21
منبع: