هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
نشست خبری مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی-19 تیرماه 98
نشست خبری مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی-19 تیرماه 98

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی، مهندس بیجندی نوزدهم تیر ماه 98 در اولین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه استان، اظهار داشت: ما در استان خراسان شمالی درفصل بهار با بارش های خوبی مواجه بودیم که با پیش آگاهی های به موقع هواشناسی توانستیم میزان خسارت ها و آسیب ها را به حداقل برسانیم.

مهندس بیجندی با اشاره به رخداد سیل در بهار امسال در استان خراسان شمالی بر تلاش های پرثمر هواشناسی و سایر دستگاههای متولی در امر مدیریت بحران سیل تاکید نمود.

ایشان از تلاش های اصحاب رسانه که در اطلاع رسانی به وقت و به موقع پیام های هواشناسی نقش موثری را داشتند تقدیر نمود.

مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن ارائه گزارشی از فصل بهار به پیش بینی دما و بارش در فصل تابستان پرداخت.ایشان ضمن بیان کاهش 1.5 درجه ای دما نسبت به سال گذشته و 0.5 درجه نسبت به بلند مدت از افزایش  330 درصدی بارندگی ها نسبت به سال گذشته و قریب به 150 درصد نسبت به  بلند مدت خبر داد.

وی افزود:در خرداد ماه  امسال در حوزه بارندگی نسبت به سال گذشته 280 درصد و نسبت به آمار بلند مدت تقریبا 90 درصد افزایش بارش را در این ماه داشته ایم که سیلاب هایی را هم شاهد بوده ایم .

مهندس بیجندی در ادامه با شاره به این موضوع که اکثر شهرستان های استان در حوزه دمایی نسبت به سال گذشته و نسبت به آمار بلند مدت کاهش دما  و افزایش بارش را شاهد بوده اند گفت:رکورددار میزان بارش شهرستان مانه وسملقان می باشدو درحوزه دما کمترین دما شهرستان اسفراین می باشد ودرجه حرارت در سال زراعی 98-97 تا اکنون حدود 12 درجه می باشد و درحوزه بارندگی ها 382 میلی متر بارش دریافت داشته ایم که در کل افزایش بارش داشته ایم.

مهندس بیجندی در زمینه تحلیل بارش های بهاری امسال عنوان کرد: وقوع بارش و سیلاب بی سابقه در فروردین 1398 ،می تواند یکی ازپیامدهای گرمایش جهانی باشد.

 وی افزود:گرمایش جهانی موجب افزایش دامنه امواج راسبی نسبت به نرمال خود می شود. چنین وضعیتی باعث هجوم امواج گرمایی به قطب و هوای سرد قطبی ( از طریق شکسته شدن رودباد جبهه قطبی) به عرض های جنوبی تر می گردد.

در ادامه مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی بعد از تشریح  اقدامات هواشناسی استان

در فصل بهار به بیان پیش بینی فصلی استان در تابستان پرداخت.

در پایان مهندس بیجندی طرح های اختصاصی و کلنگ زنی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در سفر ریاست محترم جمهوررا به شرح ذیل عنوان نمود:

ایستگاه خودکار هواشناسی فرودگاهی (CAT1)

شروع احداث مرکز تحقیفات هواشناسی کاربردی استان

ساماندهی و تجهیز ایستگاه های هواشناسی سطح استان

 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/04/19
تعداد بازدید:
96
منبع: