هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور سرپرست اداره هواشناسی شهرستان مانه و سملقان در جلسه شورای اداری با حضور فرماندار شهرستان - 20 خرداد 98
حضور سرپرست اداره هواشناسی شهرستان مانه و سملقان در جلسه شورای اداری با حضور فرماندار شهرستان - 20 خرداد 98
 
تاریخ:
1398/03/21
تعداد بازدید:
200
منبع: