هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری سمینار علمی با عنوان مراحل صدور پیش بینی هواشناسی-20 خرداد 98
برگزاری سمینار علمی با عنوان مراحل صدور پیش بینی هواشناسی-20 خرداد 98
 
تاریخ:
1398/03/20
تعداد بازدید:
189
منبع: