هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت عید سعید فطر
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت عید سعید فطر
تاریخ:
1398/03/15
تعداد بازدید:
150
منبع: