هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
گزارش تصویری:بازدید مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی از اداره هواشناسی شیروان و فاروج-18 اردیبهشت 98
گزارش تصویری:بازدید مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی از اداره هواشناسی شیروان و فاروج-18 اردیبهشت 98
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/02/19
تعداد بازدید:
201
منبع: