هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری جلسه مشترک اداره کل هواشناسی خراسان شمالی و شرکت آب منطقه ای در خصوص بررسی روند پیگیری اجرای مصوبات مربوط به پیاده سازی سامانه هشدار سیل خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس
برگزاری جلسه مشترک اداره کل هواشناسی خراسان شمالی و شرکت آب منطقه ای در خصوص بررسی روند پیگیری اجرای مصوبات مربوط به پیاده سازی سامانه هشدار سیل خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس
 
تاریخ:
1399/05/21
تعداد بازدید:
127
منبع: