هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری جلسه کارگروه پژوهشی به صورت ویدیو کنفرانس
برگزاری جلسه کارگروه پژوهشی به صورت ویدیو کنفرانس
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی اولین جلسه کمیته پژوهشی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.
برگزاری سمینارها و تعیین موضوعات آن، آیین نامه نحوه ارزیابی سمینارها، برگزاری دومین جلسه کمیته پژوهشی طی دو هفته آتی و...از جمله مصوبات این جلسه بود.
 
 
تاریخ:
1399/05/07
تعداد بازدید:
166
منبع: