هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
کلنگ زنی توسعه فضای اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با حضور دکتر تاج بخش معاون وزیر و رییس سازمان هواشناسی کشور و دکتر شجاعی استاندار
کلنگ زنی توسعه فضای اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با حضور دکتر تاج بخش معاون وزیر و رییس سازمان هواشناسی کشور و دکتر شجاعی استاندار
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی با حضور دکتر تاج بخش معاون وزیر و رییس سازمان هواشناسی کشور و دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی پروژه توسعه فضای اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به زمین زده شد.
بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی گفت:این پروژه با مساحت 700 متر مربع افزایش بنا را جهت ساختمان فعلی اداره کل هواشناسی استان را در پی خواهد داشت که از محل اعتبارات استانی تامین اعتبار آن انجام و در بازه زمانی دوساله به بهره برداری خواهد رسید.
 
 
 
 
تاریخ:
1399/04/26
تعداد بازدید:
105
منبع: