هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید رئیس سازمان هواشناسی کشور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواشناسی کشور از ایستگاه های هواشناسی خراسان شمالی
بازدید رئیس سازمان هواشناسی کشور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواشناسی کشور از ایستگاه های هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان شمالی، دکتر تاج‌بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواشناسی کشور و مدیر کل هواشناسی و مسئولین هواشناسی استان خراسان شمالی از سه شنبه 25 تیرماه 1399 تا غروب چهارشنبه 26 تیرماه 1399 از ایستگاه‌های هواشناسی هواشناسی فرودگاهی بجنورد ، اسفراین، جاجرم، فاروج، شیروان، مانه و سملقان بازدید نمود.
ریاست سازمان هواشناسی کشور ضمن ابراز رضایت از وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان با همکاران ادارات شهرستانی دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.
همچنین در تمامی شهرستان ها ضمن دیدار فرمانداران با مسئولان شهرستان ها جهت پیگیری مشکلات مرتبط با ایستگاههای هواشناسی آن شهرستان مذاکره نمود.
مدیر کل هواشناسی استان نیز ضمن تشکر ریاست سازمان هواشناسی کشور ، تنظیم زمان کافی به جهت بازدید های شهرستانی از همکاران حوزه فنی و پایش استان تقدیر و وضعیت مطلوب ایستگاههای استان را
نتیجه تلاش شبانه روزی این همکاران دانست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/04/26
تعداد بازدید:
307
منبع: