هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
سفر ریاست سازمان هواشناسی کشور به خراسان شمالی
سفر ریاست سازمان هواشناسی کشور به خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی، دکتر سحر تاج‌بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور و هیات همراه ، سه شنبه 24 تیر 1399 به منظور بررسی وضعیت هواشناسی خراسان شمالی در این استان حضور یافت.
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/04/26
تعداد بازدید:
331
منبع: